This Day in History: 21-10-0001

Decret sobre la llibertat de càtedra: l’Estat manca d’autoritat suficient per condemnar les teories científiques i cal que deixe al professor en llibertat d’exposar i discutir allò que pensen en la relació a la ciència (1868)