This Day in History: 1989-11-20

Dia universal del xiquet. Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 44/25, de 20 de novembre de 1989. Article 14.1: Els Estats membres han de respectar el dret de l’infant a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.