This Day in History: 0001-08-18

El Parlament francès condemna a ser cremat el llibre Système de la nature, del Baró d’Holbach, «la Bíblia de l’ateisme» (1770).