This Day in History: 18-01-0001

L’Ajuntament de Cullera aprova adquirir la biblioteca del dissolt Centre Republicà de Cullera per 1000 pts. (1934). Conservada parcialment com a Fons antic de l’actual Biblioteca Municipal.