This Day in History: 0000-01-18

18 de gener:

L’Ajuntament de Cullera aprova adquirir la biblioteca del dissolt Centre Republicà de Cullera per 1000 pts. (1934).

Conservada parcialment com a Fons antic de l’actual Biblioteca Municipal.