This Day in History: 15-05-0001

El Papa Inocenci IV promulga la bula Ad extirpanda (1252), amb la qual s’autoritzava de manera limitada l’ús de la tortura per la Inquisició com a eina interrogatòria.