This Day in History: 14-10-0001

Naix Juan Bta. Garcés Grau, «l’home tot cor». «El metge dels pobrets». (Cullera, 1856).