This Day in History: 1889-09-14

Dia dels lliurepensadors de Cullera. Celebració proposada per Cullera Laica basada en una referència publicada en Las Dominicales del Libre Pensamiento de 14 de setembre de 1889, p. 4.