This Day in History: 2000-08-14

Setmana de les paelles. Antiga tradició cullerenca, recollida per José Codina Cerveró, Memorias de un octogenario / nonagenario, M.I. Ajuntament de Cullera, 2008, p. 223-4).