This Day in History: 12-03-0001

Naix José Renart Ruano, «home d’idees avançades» (Cullera, 1843).