This Day in History: 0000-03-12

12 de març:

Naix José Renart Ruano, «home d’idees avançades» (Cullera, 1843).