This Day in History: 12-02-0001

Día de Darwin. Aniversari de Charles Robert Darwin (1809), autor del llibre «L’origen de les espècies» teoria sobre l’evolució biològica.