This Day in History: 2020-10-11

Apple Records llança la cançó Imagine, de John Lennon & Yoko Ono (1971).

Imagine there’s no heaven /             Imagina que no hi ha paradís /

It’s easy if you try /                             És fàcil si ho intentes /

No hell below us /                               Cap infern sota nostre /

Above us only sky /                             A dalt nostre, sols cel /

(…)                                                         (…)