This Day in History: 2020-11-10

Dia de la ciència. Celebració proposada per Cullera Laica a partir del Día Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament (Resolució 31C/20 de la Conferència General de la Unesco).