This Day in History: 09-12-0001

Es promulga la Constitució de la II Republica espanyola, la qual declara que l’Estat no té religió oficial (1931). Dia Internacional del laïcisme i la llibertat de consciència. (Celebració promoguda per Europa Laica)