This Day in History: 2013-09-09

El ministre d’educació francés, Vincent Peillon, dóna a conéixer la Carta de la laïcitat a l’escola (2013).