This Day in History: 1968-09-09

9 de setembre:

A un xalet llogat del Vedat de Torrent comença a funcionar Tramuntana, la primera escola democràtica, laica i en valencià del País Valencià, després de la II República (1968).