This Day in History: 09-09-0001

A un xalet llogat del Vedat de Torrent comença a funcionar Tramuntana, la primera escola democràtica, laica i en valencià del País Valencià, després de la II República (1968). El ministre d’educació francés, Vincent Peillon, dóna a conéixer la Carta de la laïcitat a l’escola (2013).