This Day in History: 08-12-0001

El Papa Pius IX promulga l’encíclica Quanta cura, en la qual es condemna la llibertat de culte (1864).