This Day in History: 06-06-0001

Es promulga la Constitució espànyola de 1869, la primera que establiria la llibertat de cultes.