This Day in History: 1697-04-06

S’utilitza per primera vegada documentada, en una carta de William Molyneux a John Locke, el terme lliurepensador, «free-thinker» (1697).

Data de la carta.