This Day in History: 06-04-0001

S’utilitza per primera vegada documentada, en una carta de William Molyneux a John Locke, el terme lliurepensador, «free-thinker» (1697). Data de la carta.