This Day in History: 06-02-0001

S’anuncia al Diario de Madrid la venda de Los caprichos de Francisco de Goya, sèrie de gravats satírics de la societat espanyola, la noblesa i el clero (1799). Cullera Laica rep el premi «Laicitat» atorgat per La Lògia Blasco Ibáñez de València (2010).