This Day in History: 04-09-0001

Olympe de Gouges, escriptora, filòsòfa i feminista, publicà la Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadana. Va ser empresonada i guillotinada (1971)