This Day in History: 1525-04-04

4 d’abril:

El rei Carles I d’Espanya obliga als mudèjars del Regne de València a elegir entre l’expulsió o la conversió al cristianisme (1525).