This Day in History: 0000-01-03

3 de gener:

Albert Einstein afirma que per a ell, la paraula Déu «no és res més que l’expressió i el producte de les debilitats humanes» (1954).

En carta al filòsof Eric Gutkind.