This Day in History: 02-04-0001

La guardia civil i l’exercit franquista comencen, ja iniciades el 30 de març, les detencions a Cullera d’unes 700 persones republicanes que són tancades a la casa de l’ensenyança, destinades a cavallerisses.