This Day in History: 1478-11-01

40é dia de la tardor. Al seu voltant, com al voltant del 40é dia de l’inici de cada estació, apareixen celebracions ancestrals, en aquest cas, relacionades amb els avantpassats. Tradició de «l’home del clavell»: El bust de la tomba d’Agustí Costa Font amaneix amb un clavell roig a la solapa de la jaqueta (a l’antic cementeri civil de Cullera, des de temps immemorials). El Papa Sixts IV promulga la bula Exigit sinceras devotionis affectus, per la qual es constituïa la Inquisició castellana, després, Inquisició espanyola (1478).