This Day in History: 0001-08-01

40é dia de l’estiu. Al seu voltant, com al voltant del 40é dia de l’inici de cada estació, apareixen celebracions ancestrals, en aquest cas, relacionades amb la canícula.