This Day in History: 01-05-0001

40é dia de la primavera. Al seu voltant, com al voltant del 40é dia de l’inici de cada estació, apareixen celebracions ancestrals, en aquest cas, relacionades amb la Terra. Santiago Ramón y Cajal identifica la unitat estructural i funcional del sistema nerviós, la neurona (1888). Data de publicació de l’estudi, en Revista trimestral de histología normal y patológica, vol. 1.