This Day in History: 01-02-0001

40é dia de l’hivern. Al seu voltant, com al voltant del 40é dia de l’inici de cada estació, apareixen celebracions ancestrals, en aquest cas, relacionades amb el Sol.