This Day in History: 01-01-0001

Cap d’any. Celebrat a partir del 153 a.e.c. a Roma, amb establiments, abolicions i restitucions posteriors.