This Day in History: 0000-01-01

1 de gener:

Cap d’any.

Celebrat a partir del 153 a.e.c. a Roma, amb establiments, abolicions i restitucions posteriors.