This Day In History: 1492-03-31

Els Reis Catòlics ordenen l’expulsió dels jueus de les corones de Castella i Aragó (1492).