This Day in History: 15-08-0001

El Papa Gregori XVI promulga l’encíclica Mirari vos, en la qual condemna la llibertat de consciència (1832).