This Day in History: 09-07-0001

Revolta antijueva a València, seguida de conversions massives de jueus al cristianisme, també a Cullera (1391). Andrés Piles Ibars, Historia de Cullera (Ajuntament de Cullera, 1979, p. 296).